[2013-08-30] Future Sound of Egypt 300 @ Sasazu, Prag