[2011-10-21] Trancecube 46 mit Dennis Sheperd ("A Tribute To Life" Release-Tour) @ Kiste, Greifswald